Rola wzroku w trudnościach szkolnych – 19.02.2022 r.

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i świadomości, osób pracujących z dziećmi, na temat wzroku oraz następstw zaburzeń widzenia.

Plan szkolenia:

  1. Anatomia i fizjologia wzroku.

  2. Etapy rozwoju widzenia.

  3. Wady wzroku.

  4. Zaburzenia widzenia obuocznego.

  5. Następstwa funkcjonalne zaburzeń widzenia.

  6. Specjaliści ochrony wzroku.

  7. Współpraca między specjalistami.

  8. Przesiewowe badanie funkcji wzrokowych/ortoptyczne (część warsztatowa).

  9. Usprawnianie funkcji wzrokowych i wzrokowo-przestrzennych (część warsztatowa).

  10. Podsumowanie szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy przez e-mail:

Koszt szkolenia: 420 zł

Zapisz

Zapisz

Scroll Up