Szczęśliwi Rodzice – Szczęśliwe Dzieci

„Mam więcej cierpliwości”, „To odświeżenie macierzyństwa”, „Moje dziecko jest dużo szczęśliwsze”, „Otrzymaliśmy wsparcie”.

To niektóre z opinii rodzin – uczestników zakończonych właśnie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, prowadzonych w ramach projektu „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwe Dzieci”.

Podczas dwunastu cotygodniowych spotkań rodzice mierzyli się z nazywaniem uczuć swoich i dzieci; ćwiczyli rozpoznawanie potrzeb swoich pociech, dyskutowali na temat życia w rodzeństwie, zastanawiali, jak radzić sobie ze stresem, uczyli „komunikacji bez przemocy”, dzielili własnymi doświadczeniami.

Na koniec rozdaliśmy „Pakiety Dobrego Rodzica” – zestaw broszur wydanych przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, głównego grantodawcy projektu.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności wyniesione ze spotkań pozwolą na rozwinięcie i pogłębienie refleksji nad swoją rolą jako rodzica, na „bycie wystarczająco dobrym rodzicem” i na odczuwanie wielkiej radości z bycia rodzicem :-).

Ale projekt „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwe Dzieci” nadal trwa! Dla chętnych uczestników warsztatów oferujemy udział w grupie samopomocowej, z początkowym wsparciem psychologa.

Trwają wciąż konsultacje indywidualne dla rodzin prowadzone w oparciu o metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz o metody coachingowe.

I zbieramy opinie uczestników, by to, co robimy, jeszcze bardziej trafiało w potrzeby rodziców :).

 

Projekt „Szczęśliwi Rodzice Szczęśliwe Dzieci” to nie tylko warsztaty wzmacniania kompetencji wychowawczych dla rodziców, to także aktywnie prowadzone ciekawe zajęcia dla dzieci. Podczas, gdy rodzice rozwijają i podnoszą swoje umiejętności wychowawcze, ich dzieci spędzają czas pod czułym i czujnym okiem naszych doświadczonych prowadzących i wspaniałych wolontariuszy.

Zabawy i gry animacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne przy stolikach, tańce i śpiewanki – czas mija niepostrzeżenie, a dzieciaki wcale nie chcą kończyć zabawy. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, czasem łączonych w jedną większą grupę. Dzieci w różnym wieku świetnie ze sobą współpracują, uczą się od siebie i bawią. A my mamy poczucie, że dzięki zapewnieniu opieki dla maluchów na czas warsztatów umożliwiliśmy wielu rodzicom udział w projekcie.

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszom za pomoc i zaangażowanie podczas zajęć rozwojowych dla dzieci.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych grupy rodziców małych dzieci, w wieku 0-6 lat z terenu miast i gmin: Błonie i Ożarów Mazowiecki. Program składa się z cyklu 12 spotkań dla rodziców o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym na temat wychowania, na których rozmawiać będziemy, między innymi, o tym jak:

  • poczuć się pewniej w roli rodzica,
  • lepiej poznać potrzeby swojego dziecka,
  • lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami w rodzinie,
  • przypomnieć sobie, po co dziecku dwoje rodziców,
  • radzić sobie z relacją między rodzeństwem,
  • poznać sposoby innych rodziców
  • poczuć wsparcie.

Projekt przewiduje też konsultacje indywidualne wykorzystujące metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i metody coachingowe dla każdej rodziny biorącej udział w projekcie.

Mamy nadzieję, że grupa warsztatowa przekształci się w grupę samopomocową. Jesteśmy gotowi wspierać ten proces.

Aby umożliwić obydwojgu rodzicom udział w spotkaniach warsztatowych, równolegle z zajęciami dla rodziców, prowadzone będą zajęcia z elementami rozwojowymi dla dzieci, w podziale na dwie grupy wiekowe: 2-4 lata i 5-6 lat.

Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 17-18.30, począwszy od 22 września, w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Piłsudskiego 10A w Błoniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie, zapraszamy do umawiania się na konsultacje, na których porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach względem zajęć i będziemy mieli okazję się poznać.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Specjaliści biorący udział w projekcie

Prowadzenie grupy dla rodziców

Emilia Anosov

Emilia Anosov

Jestem psychologiem, mediatorem, socjoterapeutą, konsultantem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w trakcie kursu zaawansowanego. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szkole Podstawowej, gdzie zajmuję się diagnozą oraz szeroko rozumianym wsparciem dzieci z problemami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi. Prowadzę indywidualne i grupowe spotkania o charakterze terapeutycznym. Od kilku lat świadczę pomoc rodzicom w ich zmaganiach wychowawczych poprzez konsultacje i prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje w tym zakresie. Praca z ludźmi jest moją pasją. Prywatnie jestem przede wszystkim mamą.

adamczyk-blackwhite

Adrian Mieszko Adamczyk

Jestem magistrem psychologii, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej. Od trzech lat wspieram rodziny prowadząc różne formy pracy grupowej dla rodziców. Ukończyłem liczne szkolenia w zakresie psychologii, m.in.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Tata, dziecko i uczucia”, „Dobry ojciec, dobry start”.

Od dwóch lat prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując przez rok w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym przekształconym w Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach. Od 4 lat pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Psychologia jest nie tylko moją pracą, ale też pasją i świadomym wyborem drogi zawodowej (jestem również magistrem prawa).

Prowadzenie spotkań konsultacyjnych

Emilia Anosov

Emilia Anosov

Jestem psychologiem, mediatorem, socjoterapeutą, konsultantem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w trakcie kursu zaawansowanego. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szkole Podstawowej, gdzie zajmuję się diagnozą oraz szeroko rozumianym wsparciem dzieci z problemami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi. Prowadzę indywidualne i grupowe spotkania o charakterze terapeutycznym. Od kilku lat świadczę pomoc rodzicom w ich zmaganiach wychowawczych poprzez konsultacje i prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje w tym zakresie. Praca z ludźmi jest moją pasją. Prywatnie jestem przede wszystkim mamą.

Monika Świetlicka

Jestem psychologiem i logopedą. Ukończyłam wiele szkoleń dotyczących pomocy psychologicznej, min. kurs terapii behawioralno-poznawczej w  CBT oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadzony przez  Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.  Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, ale także z osobami w dojrzałym wieku i przewlekle chorymi. Aktualnie w pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej . Na co dzień zajmuję się pomaganiem dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w kryzysie zarówno emocjonalnym, wychowawczym jak i edukacyjnym. W swojej pracy wraz z klientem poszukuję najbardziej optymalnego rozwiązania sytuacji w jakiej się znalazł.

3a-blackwhite

Magdalena Ratz – Hernik

Jestem pedagogiem, coachem, od wielu lat zajmuję się pracą z rodzicami. Wspieram rodziców w nabywaniu wiedzy na temat wychowania, rozwoju i potrzeb dziecka, ale też w nabieraniu zaufania do siebie w kontaktach z dziećmi. Ukończyłam liczne szkolenia dotyczące prowadzenia warsztatów dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”, „Dobry ojciec – dobry start”, „Być ojcem – być sobą”, „Tata, dziecko i uczucia”. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku life coaching na uczelni Collegium Civitas. Od sześciu lat pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

paulina_kwadrat-blackwhite

Paulina Adamczyk

Od 6 lat jestem magistrem psychologii, pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz przedszkolu. Na co dzień zajmuję się diagnozowaniem problemów rozwojowych i emocjonalnych u dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Wspieram rodziców w ich roli wychowawczej podczas indywidualnych spotkań i konsultacji. Prowadzę warsztaty grupowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych dla uczniów w wieku szkolnym oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze i kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci w przedszkolu

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, w tym m.in.: „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Interesuję się medycyną, sportem i literaturą.

Grupa dla dzieci

bogumila-koscianek-blackwhite

Bogumiła Kościanek

Pedagog

Jestem pedagogiem i pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego. Zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem problemów edukacyjnych ze wszystkich szkół w rejonie działania poradni. Prowadzę badania przesiewowe zmysłów za pomocą Platformy do Badań Zmysłów. W ostatnich latach szkolnych prowadziłam zajęcia wspomagające rozwój grafomotoryczny dla dzieci młodszych. Podnoszę swoje umiejętności oraz kwalifikacje i w tym roku szkolnym będę zajmowała się terapią pedagogiczną ukierunkowaną na wyrównanie zaległości dydaktycznych u dzieci z trudnościami w nauce i obniżonym rozwoju poznawczym Ponadto ukończyłam liczne szkolenia i kursy m. in.:  Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Szkołę Dla Rodziców i Wychowawców. Interesuje mnie psychologia społeczna – jako poszukiwanie inspiracji do lepszego funkcjonowania, lubię książki i dużo czytam, oglądam pouczające filmy, z radością bywam w teatrze.

jagoda_male-blackwhite

Jagoda Masłoń – Lubańska

Pedagog

(ur. 1985r.) pedagog, logopeda, animator społeczno-kulturalny. Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z logopedii, trenerem szybkiego czytania i technik pamięciowych. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole podstawowej, a także kończę studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Na co dzień zajmuję się diagnozowaniem problemów rozwojowych, edukacyjnych i artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Swoje doświadczenie pracy z dziećmi zdobywałam pracując przy projektach unijnych (m.in. na stanowisku animatora lokalnego w ramach projektu pn. „Wracam na rynek pracy” powiązanego z działaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz poprzez prowadzenie diagnozy, indywidualnej terapii logopedycznej oraz zajęć ortofonicznych i profilaktycznych dla dzieci w wieku 3-6 lat w przedszkolach na terenie gminy Wieliszew), w szkołach państwowych i prywatnych firmach. Interesuję się historią sztuki, operą i podróżami.

DANE KONTAKTOWE

koordynator projektu: Anna Stankiewicz

Tel.       698 277 199

e-mail:  kontakt@stowarzyszeniebonum.org.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz przez Gminę Błonie w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

bonum_transparentne            dajemydzieciomsile_dawniej_kontra_RGB            2000px-POL_Błonie_COA.svg


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Zapisz

Zapisz

Scroll Up