STOWARZYSZENIE BONUM

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Bonum”

Nasze stowarzyszenie istnieje od 2013 roku, a jego główną misją jest wspieranie rozwoju człowieka. Tworzymy zespół składający się z doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, którzy na co dzień zajmują się pracą na rzecz drugiego człowieka. Szczególną troską chcemy otoczyć dzieci i młodzież, oraz osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Swoją ofertę kierujemy także do dorosłych.

Prowadzimy działania w obszarach:

 • terapeutycznym (psychoterapię, terapię pedagogiczną, logopedyczną);
 • organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów, wykładów, seminariów dla młodzieży, rodziców, wychowawców, a także osób dorosłych chcących poprawić swoje kompetencje;
 • promocji i ochrony zdrowia psychicznego;
 • poradnictwa w sprawach wychowawczych;
 • coachingu dla rodziców;
 • mediacji.

Jako stowarzyszenie byliśmy współorganizatorami konferencji, które odbyły się na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

 • Więzi w dzieciństwie i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia” – marzec 2015
 • Neurodydaktyka – jak uczyć skutecznie” – maj 2015
 • Wirtualnie czy realnie – psychologiczne aspekty obecności dzieci w cyberprzestrzeni” – marzec 2016

Dotychczas zrealizowaliśmy także:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych w Przedszkolu Sióstr Urszulanek w Ożarowie – październik 2014
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych – Gimnazjum w Ożarowie, wiosna 2015
 • Spotkania coachingowe dla rodziców w Błoniu – lato 2015
 • Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz – profilaktyka zachowań ryzykownych – jesień 2015
 • Warsztaty dla uczniów Gimnazjum w Ożarowie – profilaktyka zachowań ryzykownych – jesień 2015
 • Spotkanie z uczniami jednej ze szkół podstawowych w Warszawie na temat praw dziecka – jesień 2015
 • Spotkania dla rodziców poruszające tematy wychowawcze dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie – wiosna 2016
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim na temat Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci – wiosna 2016
 • Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – wiosna 2016
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie – jesień 2016

Informacje kontaktowe

 • Stowarzyszenie BONUM
  Ul. Piłsudskiego 10A
  05-870 Błonie

Scroll Up